sportleads_jonironka

Suunnittelin ja toteutin liikemerkin ja logon saksalaiselle digiviestintä- ja markkinointiyritykselle. Toteuttamani työt ovat jo ennestään saaneet näkyvyyttä myös Suomen rajojen ulkopuolella, mutta kyseinen asiakaskontakti oli minulle ensimmäinen ulkomainen toimeksianto.

Liikemerkki on aktiivinen ja näyttävä, joka toimii hyvin yhdessä logon typografian kanssa. Värimaailmaa hallitsee punainen väri, joka viestii dynaamisuutta ja tehokkuutta. Se aktivoi katsojansa.